Bättre för dig, bättre för miljön - vad är EU-blomman?

Många av våra konsumenter och detaljhandelspartners tänker alltmer på sitt miljöavtryck och försöker hitta enkla sätt att bidra till en mer hållbar framtid.

Vi vill också bevara vår planet för framtida generationer och därför har vi lagt ett ännu starkare fokus på våra hållbarhetsmål för vår dagliga verksamhet. 

Ett sätt för oss att uppnå våra mål  är att arbeta för att förbättra våra produkters miljöpåverkan genom samarbete med tredjepartsorganisationer. 

Ecolabel

EU-blomman (EU Ecolabel) är ett frivilligt miljömärkningsprogram som EU-kommissionen lanserade 1992. Programmet innehåller en uppsättning stränga kriterier som tar hänsyn till hela livscykeln för en produkt. Det innebär produktens miljöpåverkan ur ett 360-gradersperspektiv från anskaffning och produktion till användning och hela vägen fram till kassering.

Det betyder att alla produkter märkta med EU-blomman uppfyller kriterierna som ställs på en miljövänlig livscykel. Det gäller allt från en hållbar anskaffning av råvaror till återvinning och biologisk nedbrytbarhet.

Så vad innebär det här för våra produkter? Det skulle kunna innebära en mängd saker:

  1. Anskaffning av hållbara ingredienser och förpackningar
  2. Förpackningar av återvunnet material eller material som går att återvinna
  3. Minskad vattenkonsumtion genom förbättrade sammansättningar, tillverkade med en ”lättavsköljnings”-teknologi.
  4. Användning av mindre vatten i sammansättnings-, förpacknings- och produktionsprocessen
  5. Sammansättningar med förbättrad biologisk nedbrytbarhet


Vi strävar efter att arbeta med alla dessa olika delar och ännu fler.

För mer information om EU-blomman eller för att se olika certifierade produkter, besök deras webbplats här.